03 września, 2010

+++ Torobudowacze +++

Dwie maszyny odpowiedzialne za końcowy etap budowy nowych torów uwiecznione na Dworcu Gdańskim.

Ten koleżka sypie se tłuczniema ten go zagęszcza i wyrównuje tory